Workshops

Workshops

Våre workshops er nå tilgjengelige som pilotprosjekter. Det betyr at rammene og innholdet er på plass, men vi ønsker å gi noen en ekstra rimelig fordel. Ta kontakt for mer informasjon.

Målgrupper

  • Ledere i forhold til event som strategisk virkemiddel
  • Ansvarlige for ansettelse av leder for event
  • Eventsjef i større virksomheter
  • Sekretærer og komiteer i større virksomheter
  • Event- og møteplanleggere
  • Sport events
  • Kultur events

Event Management Basics

4

Beskrivelse

Event Management Basics er en workshop som tar for seg det mest grunnleggende om events (arrangementer og begivenheter) som profesjon/fag. Det kreves mange år med både studier og praksis om du skal beherske faget fullt ut, men i denne workshopen vil du ved hjelp fra de fremste ekspertene i bransjen få et grunnlag som kan hjelpe deg og din virksomhet bli mer profesjonell. For at du som deltaker skal få et størst mulig utbytte, gjennomføres hver workshop mot en definert målgruppe om gangen. Innholdet tilpasses selvsagt deretter slik at det er konsentrert rundt felles behov og utfordringer. I workshopen vil du som på en eller annen måte jobber direkte eller indirekte, strategisk eller operasjonelt, fulltid eller bare av og til med events – få et profesjonelt og verdifullt basisgrunnlag å jobbe ut i fra. Med dette grunnlaget vil du forstå hvordan bransjen ser ut og fungerer, få ny kunnskap og nye verktøy samt hva som kreves til de ulike gjøremål for å sikre kvaliteten, investeringen og oppnå den effekten som er målet.

Les mer…