Sertifisering

Sertifiseringer

Sertifiseringer i Event Professionals
Alle som gjennomfører våre workshops har mulighet til å bli sertifisert. Vi har workshops både med og uten sertifisering, da det kommer an på hva den enkelte selv ønsker eller har behov for.
En sertifisering er et bevis på at man har lært og mestrer det elementære, for å sikre at den jobben man gjør eller er satt til å gjøre blir profesjonelt gjennomført i henhold til sertifiseringens innhold.

Et sertifiseringsbevis gir også styrke når det blir sett, forstått og akseptert som et verdielement av kolleger, kunder og andre. Derfor vil den aktuelle tittelen i sammen med sertifiseringslogo ment å gi fordeler i egen markedsføring. I tillegg vil hver sertifisert person bli oppført i vårt sertifiseringsregister på vår webside, noe som er valgfritt. På denne måten sikrer vi at sertifiseringene ikke misbrukes av andre men forblir eksklusive.

 

Eksamen
Selve testen som avgjør beviset for at man har lært og mestrer det som kreves, gjøres i muntlig form gjennom dialog og med bruk av visuelle tegninger/bilder. Her vil elev og kursholder/sensor være i et rom hvor eleven kan utrykke seg både verbalt og med bruk av tegninger og bilder på tavle. Ved enkelte høyere sertifiseringer vil det også bli benyttet praksisarbeid og skriftlige oppgaver.

 


Sertifisering av enkeltindivider

Certified Event Manager (nivå 1)
Certified Event Manager (CEF) er den generelle grunnsertifiseringen for dem som skal jobbe med events enten det er direkte, indirekte, strategisk, operasjonelt, deltid eller heltid. Sertifiseringen er et bevis på at man forstår hva som kreves for å gjennomføre profesjonelle events. Her er det altså selve forståelsen av både bransjen, fagområdene, mulighetene og utfordringene det legges vekt på. Samtidig gir dette en god plattform for å kunne jobbe mer profesjonelt med egne events.

 

Certified Meeting & Event Planner (nivå 1)
Denne sertifiseringen er rettet mot dem som av og til planlegger og tilrettelegger for logistikken og rammene rundt mindre møter og events. Det være seg sekretærer og andre.

 

Certified Event Strategist (nivå 1)
Dette er spesielt for dem som har ansvaret for en virksomhets interne og/eller eksterne arrangementer. Både den som har det operasjonelle ansvaret og denne sin leder med ansvar å sikre at virksomheten har riktig kompetanse på rett plass. For eksterne events ofte den med ansvar for eksternkommunikasjon og eventansvarlig. For interne events er det mer variert hvor disse rollene er underlagt, men ofte kan ligge under HR, internkommunikasjon eller annet.

 

Certified Sport Event Manager (nivå 1)
De som jobber med sportsarrangementer vil sikre en bedre gjennomføring, få på plass sponsorer og frivillige hvis de vet hvordan. Med denne sertifiseringen skaper man et grunnlag for å kunne lykkes.

 

Certified Event Professional (nivå 2)
Certified Event Professional er sertifiseringen som beviser at man har både faglig kunnskap og lang erfaring.

 


Sertifisering av virksomheter

Certified Event Organizer
En sertifisering for virksomheter som er arrangører av ulike events. Kravet er at virksomheten er organisert slik at alle events kontrolleres og godkjennes av en Certified Event Professinal.

 


Sertifisering av arrangementer

Certified Professional Event (CPE)
Hvert arrangement som oppfyller et sett med krav og standarder utarbeidet av Event Professionals Advisory Council vil kunne bruke CPE med logo i sin markedsføring. Dette krever derimot at ansvarlig for eventet har en sertifisering hos oss. På denne måten kan man overfor sin målgruppe bruke dette i sin markedsføring.

 


Sertifisering av våre workshops
Event Professionals sine workshops er for tiden med i et pilotprosjekt for sertifisering av workshops gjennom organisasjonen Univercity. Formålet er å sikre en optimal læringsprosess med tilhørende endring i atferd hos deltakerne.