Om

Om Event Professionals

Kort om oss
Event Professionals er et internasjonalt kompetansenettverk med hovedbase i Norge for dem som jobber med events enten det er relatert til næringsliv, reiseliv, sport, kultur, offentlig eller annet. Her får du kunnskap, verktøy, nettverk og ikke minst nye muligheter i forhold til å produsere events mer effektivt, med et bedre innhold og til en høyere kvalitet. Vår styrke ligger i fagkompetanse og bransjeinnsikt.

 

Samfunnsansvar
Event Professionals er en ideell virksomhet hvor vi har fokus på samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Vårt samfunnsansvar er å utvikle kunnskap omkring event som profesjon for å gjøre arrangementer mer profesjonelle, produktive og samtidig sette fokus på bærekraftige løsninger.

 

Opplevelser, kommunikasjon og endring i atferd
Arrangementer handler om å oppleve noe sammen. Kommunikasjon gjennom verdiskapende opplevelser er ofte med hensikt å skape endring i målgruppens atferd. Innpakningen rundt innholdet bør derfor være satt sammen slik at deltakerne/gjestene føler seg komfortable, engasjerte og motiverte.

 

Fagkunnskap
Event Management, Event Production, Event Marketing, Sustainable Events, Event Design, eventstrategi, scenografi, event ROI, underholdning, aktiviteter, event teknologi osv. Det er et stort hav av muligheter og fallgruver om man ikke har grunnleggende kunnskap om hvordan jobbe med events, noe Event Professionals kan hjelpe med.

 

Historikk
Event Professionals har sine røtter fra MPI – Meeting Professionals International som ble etablert i USA i 1972 og et norsk chapter opprettet i 1993. MPI fokuserer på møte og eventbransjen, men møter og events (arrangementer) har siden den gang blitt to ganske forskjellige profesjoner. Det kreves noe helt annet å gjennomføre effektive og produktive møter, enn hva som kreves for å planlegge og produsere events. Det ene handler om innpakningen og opplevelsen rundt det aktuelle, mens det andre om selve innholdet som igjen hører til en større prosess for å skape endring. Tidene forandrer seg og det er nettopp hva Event Professionals er et resultat av da vi i 2018 tok over for MPI Chapter Norway. Ny strategi og nytt innhold tilpasset fremtiden er nå på plass.

 

Ledelse
Event Professionals er i dag en ideell organisasjon som ledes av Christian Middelthon, tidligere leder for MPI og med over 20 års fartstid i bransjen. Som et rådgivende organ har vi opprettet Event Professionals Advisory Council som bistår med styring og utvikling av virskomheten.

 

Allianse
Som plattform for faglig kvalitet og ekspertise er Event Professionals senter for en internasjonal allianse med spesialister innen eventfagene. Disse spesialistene er igjen medlem i MPI og andre organisasjoner i eventbransjen.

Om eventbransjen

6

Vi har skrev i januar 2018 en blogg som beskriver eventbransjen – denne finner du her…