Kompetansestandard

Event Professionals er nært tilknyttet MPI og deres «Amerikanske» kompetansestandarder som utgjør noe av grunnlaget for våre workshops og sertifiseringer. Her har MPI en artikkel som beskriver opplegget deres. Les mer her…