Event Professionals

EKTE FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE – DET SKAPER OG SIKRER VERDIER.

Event Professionals har til formål å profesjonalisere eventbransjen ved hjelp av workshops og sertifiseringer innen events (arrangementer/begivenheter). Vi er en ideell virksomhet og internasjonal allianse med dype røtter i bransjen, som består av eksperter fra ulike og bransjeorganisasjoner vi samarbeider med.
Vi ønsker å hjelpe deg og din virksomhet bli mer profesjonell hva arrangementer angår. Enten du jobber direkte eller indirekte, strategisk eller operasjonelt, fulltid eller bare av og til med events – vil du få et profesjonelt og verdifullt basisgrunnlag å jobbe ut i fra. Med dette grunnlaget vil du forstå hvordan bransjen ser ut og fungerer, få tillært ny kunnskap og nye verktøy samt hva som kreves til de ulike gjøremål for å sikre kvaliteten, investeringen og oppnå den effekten som er målet.